Sóng nhựa hở
Rổ nhựa hở HS 002- Kích thước: 525*355*150mm- Chất liệu: nhựa PP- Màu sắc: xanh dương, xanh lá, vàng..
Rổ nhựa hở HS 004- Kích thước: 610*420*310mm- Chất liệu: nhựa PP- Màu sắc: xanh dương, xanh lá, vàng..
Rổ nhựa hở HS 005- Kích thước: 610*420*390mm- Chất liệu: nhựa PP- Màu sắc: xanh dương, xanh lá, vàng..
Rổ nhựa hở HS 008-Kích thước : 610*420*150mm-Chất liệu:nhựa PP-Màu sắc:xanh dương,xanh lá,vàng, đỏ-H..
Rổ nhựa hở HS 009- Kích thước: 610*420*190mm- Chất liệu: nhựa PP- Màu sắc: xanh dương, xanh lá, vàng..
Rổ nhựa hở HS 010- Kích thước: 610*420*100mm- Chất liệu: nhựa PP- Màu sắc: xanhdương, xanhlá, vàng, ..
Rổ nhựa hở HS 011- Kích thước: 715*465*330mm- Chất liệu: nhựa PP- Màu sắc: xanh dương, xanhlá, vàng,..
Rổ nhựa hở HS 012- Kích thước: 505*350*310mm- Chất liệu: nhựa PP- Màu sắc: xanh dương, xanh lá, vàng..
Rổ nhựa hở HS 015 - Kích thước: 1186*886*668mm- Chất liệu: nhựa PP- Màu sắc: xanh dương, xanh l..
Rổ nhựa hở HS 016- KT: 595*400*190mm- Chất liệu:nhựa PP- Màu sắc: xanh dương, xanh lá, vàng, đỏ- Hàn..
Hiển thị từ 1 đến 10 của 14 (2 Trang)