Pallet
Pallet : PL01HG- Tình trạng : Còn hàng- Kích thước : 1200*1000*145mm- Chất liệu : Nhựa HDPE- Màu sắc..
Pallet : PL01LK- Tình trạng : Còn hàng- Kích thước : 1200*800*180mm- Chất liệu : Nhựa HDPE- Màu sắc ..
Pallet : PL01LS- Tình trạng : Còn hàng- Kích thước : 1200*1000*150mm- Chất liệu : Nhựa HDPE- Màu sắc..
Pallet : PL02HG- Tình trạng : Còn hàng- Kích thước : 1200*1000*145mm- Chất liệu : Nhựa HDPE- Màu sắc..
Pallet : PL03LS- Tình trạng : Còn hàng- Kích thước : 1200*1000*78mm- Chất liệu : Nhựa HDPE- Màu sắc ..
Pallet : PL04LK- Tình trạng : Còn hàng- Kích thước : 1200*1000*150mm- Chất liệu : Nhựa HDPE- Màu sắc..
Pallet : PL04LS-Tình trạng: Còn hàng-Kích thước: 1000*600*100mm-Chất liệu: nhựa HDPE-Màu sắc:  ..
Pallet : PL05LK- Tình trạng : Còn hàng -Kích thước : 1200*1000*145mm- Chất liệu : Nhựa HDPE- Mà..
Pallet : PL06LK- Tình trạng : Còn hàng- Kích thước : 1100*1100*150mm- Chất liệu : Nhựa HDPE- Màu sắc..
Pallet : PL07-Tình trạng : Còn hàng-Kích thước : 600*600*100mm-Chất liệu: nhựa HDPE-Màu sắc : xanh d..
Hiển thị từ 1 đến 10 của 15 (2 Trang)